Regały magazynowe – nieco więcej o magazynowych konstrukcjach

Regały magazynowe to konstrukcje (zazwyczaj w miejscach składowych) przeznaczone do przechowywania zapasów, ich budowa jest wszechstronna i kilkupoziomowa. Wydawać by się mogło, że to nic innego niż zwykła „półka w magazynie”, a tak naprawdę cała jej istota, zaczynając od funkcji i kończąc na sposobach wyboru odpowiedniego regału, jest dużo bardziej skomplikowana, niż można by sobie wyobrazić.

Rozróżnienie według konstrukcji

Typy regałów magazynowych można podzielić według ich konstrukcji:

– stałe/statyczne – najczęściej wykorzystywane w magazynach, zapasy tam pozostawione nie zmieniają swojego miejsca położenia. Regały stałe można podzielić na podgrupy:

  • ramowe (słupy połączone ze sobą stężeniami i belkami)
  • paletowe (zapasy składowane na poprzeczkach nośnych)
  • półkowe (zapasy składowane na półkach, które zamontowane są na poprzeczkach nośnych)
  • przepływowe (ładunek przemieszcza się po regale)
  • wspornikowe (słup nośny ze wspornikami)

– dynamiczne/przesuwane/przejezdne – używane najczęściej w magazynach, w których wysoki jest koszt utrzymania jednostki powierzchni. Są to regały wyposażone w elementy jeżdżące (np. kółka lub szyny), które umożliwiają płynne poruszanie się po magazynie

– specjalizowane/automatyczne – regały posiadające elementy konstrukcyjne przystosowane do sposobu przechowywania danego asortymentu

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Bardzo ważne jest dopilnowanie, by konstrukcja regału była stabilna i przystosowana do zapasów, jakie ma utrzymywać. Nie wolno również zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu regałów, by zapobiec potencjalnemu przewróceniu się. Projektant i pracodawca powinien uwzględnić wymagania zawarte w Polskich Normach. Przepisy BHP obligują pracodawcę do:

  • dopilnowania, by masa przetrzymywanego asortymentu nie przekraczała ładowności regałów,
  • zapewnienia, by masa asortymentu wraz z regałem nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów,
  • wywieszenia informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i regałów.

Nie wolno również zapomnieć o stałym kontrolowaniu stanu technicznego regałów, gdyż konstrukcja może ulec korozji lub zostać uszkodzona przez środek transportu, a także mogą się poluzować lub uszkodzić półki. Istnieją cztery rodzaje kontroli, podczas których zwraca się uwagę na różne aspekty, są to kontrole: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz roczne.

Aspekty wyboru regałów magazynowych

Inwestując w regały magazynowe trzy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to: funkcjonalność, bezpieczeństwo i cena. Funkcjonalny regał powinien umożliwić płynną i komfortową obsługę. Powinien również mieć stabilną i odpowiednio przystosowaną konstrukcję. Bezpieczeństwo związane jest z tym, by nie przeciążyć regału – warto też wspomnieć o zaufaniu do dostawcy, bowiem potencjalna awaria ukaże się dopiero w chwili katastrofy. Cena jest związana nie tylko z rzeczywistą wartością regału, ale również ze środkami, by go utrzymać czy naprawić. Lepiej zainwestować w dobry regał, niż potem przepłacać na naprawie awarii, do których może doprowadzić tani regał.